Σκοπέλου Τυροπιτάκι

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Φέτα, µυζήθρα.

Κωδικός:

94.21.403

Συσκευασία:

8kg

Βάρος:

50g

Κωδικός:

94.21.403

Συσκευασία:

8kg

Βάρος:

50g

Κωδικός:

94.21.403

Συσκευασία:

8kg

Βάρος:

50g

Κωδικός:

94.21.403

Συσκευασία:

8kg

Βάρος:

50g

Κωδικός:

94.21.403

Συσκευασία:

8kg

Βάρος:

50g

Κωδικός:

94.21.403

Συσκευασία:

8kg

Βάρος:

50g