Λουκάνικο

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Λουκάνικο τύπου Φρανκφούρτης

Κωδικός

94.21.163

Συσκευασία

60τµχ

Βάρος

140g

Κωδικός

94.21.163

Συσκευασία

60τµχ

Βάρος

140g

Κωδικός

94.21.163

Συσκευασία

60τµχ

Βάρος

140g

Κωδικός

94.21.163

Συσκευασία

60τµχ

Βάρος

140g

Κωδικός

94.21.163

Συσκευασία

60τµχ

Βάρος

140g

Κωδικός

94.21.163

Συσκευασία

60τµχ

Βάρος

140g