Κρουασανάκι Μήλο
(βούτυρο γάλακτος)

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Bούτυρο γάλακτος, µήλο, κανέλλα.

Κωδικός:

94.21.060

Συσκευασία:

10kg

Βάρος:

40g

Κωδικός:

94.21.060

Συσκευασία:

10kg

Βάρος:

40g

Κωδικός:

94.21.060

Συσκευασία:

10kg

Βάρος:

40g

Κωδικός:

94.21.060

Συσκευασία:

10kg

Βάρος:

40g

Κωδικός:

94.21.060

Συσκευασία:

10kg

Βάρος:

40g

Κωδικός:

94.21.060

Συσκευασία:

10kg

Βάρος:

40g