Κρουασάν Bουτύρου Ξενοδοχείου
(βούτυρο γάλακτος)

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Aλεύρι σίτου, βούτυρο γάλακτος.

Κωδικός:

94.21.004

Συσκευασία:

200τµχ

Βάρος:

45g

Κωδικός:

94.21.004

Συσκευασία:

200τµχ

Βάρος:

45g

Κωδικός:

94.21.004

Συσκευασία:

200τµχ

Βάρος:

45g

Κωδικός:

94.21.004

Συσκευασία:

200τµχ

Βάρος:

45g

Κωδικός:

94.21.004

Συσκευασία:

200τµχ

Βάρος:

45g

Κωδικός:

94.21.004

Συσκευασία:

200τµχ

Βάρος:

45g