Κρουασανάκι Bουτύρου
(νέας τεχνολογίας)

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Aλεύρι σίτου, βούτυρο γάλακτος.

Κωδικός:

94.20.203

Συσκευασία:

5kg

Βάρος:

25g

Κωδικός:

94.20.203

Συσκευασία:

5kg

Βάρος:

25g

Κωδικός:

94.20.203

Συσκευασία:

5kg

Βάρος:

25g

Κωδικός:

94.20.203

Συσκευασία:

5kg

Βάρος:

25g

Κωδικός:

94.20.203

Συσκευασία:

5kg

Βάρος:

25g

Κωδικός:

94.20.203

Συσκευασία:

5kg

Βάρος:

25g