Κρουασάν Bουτύρου
(βούτυρο γάλακτος)

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Aλεύρι σίτου, βούτυρο γάλακτος.

Κωδικός:

94.21.002

Συσκευασία:

100τµχ

Βάρος:

80g

Κωδικός:

94.21.002

Συσκευασία:

100τµχ

Βάρος:

80g

Κωδικός:

94.21.002

Συσκευασία:

100τµχ

Βάρος:

80g

Κωδικός:

94.21.002

Συσκευασία:

100τµχ

Βάρος:

80g

Κωδικός:

94.21.002

Συσκευασία:

100τµχ

Βάρος:

80g

Κωδικός:

94.21.002

Συσκευασία:

100τµχ

Βάρος:

80g